Priemyselné podlahy a nátery

Priemyselné podlahy
Priemyselné podlahy a nátery

Priemyselné podlahy sú súčasťou priemyselných objektov a na ich vyhotovenie sa využívajú veľmi odolné a stabilné materiály, ktoré disponujú týmito vlastnosťami a sú overené v praxi. Tu nie je priestor na nejaké experimenty a musíme ísť na istotu. Priemyselné podlahy sa preto zhotovujú z betónu a nejakých náterov, ktoré sú testované v rôznych laboratóriách za najrôznejších podmienok, ktoré sa menia a umelo sa vytvárajú rôzne situácie a vplyvy, aby sa odhalilo čo najviac nedostatkov skôr, než sa začnú používať v priemyselných priestoroch. Priemyselné podlahy sa následne vybetónujú na rovný povrch a potom sa vyleje spomínaný náter.

Ten sa môže použiť ako podklad pre ďalšiu vrstvu, alebo sa využívajú ako vzhľadová plocha. Tá sa následne musí opatriť povrchovým náterom, ktorý ešte zvýši odolnosť danej podlahy a zlepší jej vlastnosti. Takéto podlahy sú odolné nielen voči mechanickému zaťaženiu, ale aj voči rôznym chemickým vplyvom. Práve v priemyselných priestoroch často dochádza k vylievaniu rôznych chemikálií ako sú kyseliny, rozpúšťadlá, oleje, farby, čističe. Tieto látky sú veľmi agresívne a manipulácia s nimi si vyžaduje veľkú opatrnosť, preto by sme tomu mali prispôsobiť i priestor, v ktorom sa používajú, aby sme zabezpečili bezpečné pracovné prostredie.